BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO GOOGLE

GÓI CPC

Gói CPC cam kết với doanh nghiệp lượt khách hàng truy cập trang web thông qua quảng cáo.

 

Liên hệ

GÓI CAM KẾT

Cam kết chặt chẽ về chỉ số, bao gồm cả rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận hành, phù hợp với những doanh nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về KPIs.

Liên hệ

GÓI QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN

Hoạt động như một phòng kỹ thuật thuê ngoài, Chúng tôi cam kết minh bạch về số
liệu và quy
trình, khách hàng sẽ trả phí theo % ngân sách quảng cáo.

Liên hệ

GÓI THUÊ TÀI KHOẢN

Cung cấp tài khoản quảng cáo uy tín, nằm trong tài khoản đại lý cấp cao của Google, 100% thanh toán tiền thật, được hỗ trợ kịp thời khi tài khoản có vấn đề phát sinh.

Liên hệ

1. GÓI CPC

Gói CPC cam kết với doanh nghiệp lượt khách hàng truy cập trang web thông qua quảng cáo.

 

2. GÓI CAM KẾT

Cam kết chặt chẽ về chỉ số, bao gồm cả rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận hành, phù hợp với những doanh nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về KPIs.

 

3. GÓI QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN

Hoạt động như một phòng kỹ thuật thuê ngoài, Chúng tôi cam kết minh bạch về số liệu và quy trình, khách hàng sẽ trả phí theo % ngân sách quảng cáo.

 

4. GÓI THUÊ TÀI KHOẢN

Cung cấp tài khoản quảng cáo uy tín, nằm trong tài khoản đại lý cấp cao của Google, 100% thanh toán tiền thật, được hỗ trợ kịp thời khi tài khoản có vấn đề phát sinh.

 

Gói quản trị tài khoản

 
Gói dịch vụ Advance Expert Profesional Platinum
Ngân sách/tháng
< 25 triệu
25 – 100 triệu
100 – 800 triệu
> 800 triệu
Phí dịch vụ
5,000,000đ
20%
Từ khóa
Tối đa 500 từ
Tối đa 5,000 từ
Không giới hạn
Không giới hạn
SETUP tối ưu
Phí SETUP tối thiểu
4,000,000đ
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
Tư Vấn chiến lược quảng cáo
Tư Vấn chiến lược quảng cáo
Tư Vấn từ khóa (Hot, Action, Info)
Tư Vấn nội dung quảng cáo
Tư Vấn Landing Page
 
Tư Vấn Mạng hiển thị
 
 
Tư Vấn từ Google Singapore
 
 
 
Tư Vấn chiến lược Remarketing
 
 
Tư Vấn Online Marketing
 
 
lập kế hoach
Nghiên cứu thị trường
 
 
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
 
 
Nghiên cứu từ khóa
Tối đa 500 từ
Tối đa 500 từ
Tối đa 1000 từ
Không giới hạn
Lựa chọn từ khóa
Lập KPIs (chỉ tiêu chi tiết)
 
Số mẫu quảng cáo/ nhóm
2
2
3
4
Nhắm mục tiêu mạng hiển thị
 
setup
Kỹ thuật Viên Google Singapore
 
 
 
Nhắm mục tiêu địa lý
Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
Lập lịch quảng cáo
Cấu trúc tài khoản tối ưu
Phủ định từ khóa
Tạo tiện ích mở rộng liên kết trang web
Tạo tiện ích cuộc gọi
Tạo tiện ích chú thích
Tạo tiện ích Vị trí
Tạo báo cáo từ Google
Tiếp thị lại
Kết nối Analytics
Theo dõi chuyển đổi
 
 
 
Tạo banner quảng cáo miễn phí
 
 
1 bộ/ tháng
2 bộ / tháng
Tạo UTM theo dõi
Tiếp thị lại động
 
 
 
tối ưu và phân tích Quảng cáo
Tối ưu CTR
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Tối ưu ngân sách
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Thay đổi mẫu quảng cáo
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Phủ định từ khóa định kỳ
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Thêm từ khóa, nhóm quảng cáo
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Thay đổi tiện ích mở rộng
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Tối ưu điểm chất lượng
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Tối ưu từ khóa
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Phân tích hiệu suất mạng hiển thị
2 lần / tháng
3 lần / tháng
2 tuần / lần
1 tuần / lần
Báo cáo chuyên sâu
 
 
2 tháng / lần
1 tuần / lần
Phân tích đối thủ cạnh tranh
 
3 lần / tháng
2 tháng / lần
1 tuần / lần

CHUYÊN GIA TƯ VẤN